Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
85 postów 565 komentarzy

Refleksje zrzędliwego emeryta

PiotrZW - Ślązak, katolik, socjalista

Ewangelia przeciw judeochrześcijaństwu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Podobno Watykan opublikował niedawno dokument o wyłączeniu żydów spośród tych środowisk, ludów i narodów, do których Kościół będzie kierował nauczanie Chrystusa[1].

Ma to wynikać głównie stąd, że oni rzekomo są „nosicielami Słowa Bożego”. Idiotyzm, a w zasadzie już faktyczną apostazję papieża ukazał o. Benedykt Jacek Huculak w swoim blogu publikowanym na stronie” sacerdoshyacinthus.com. Odnośny tekst z 3 marca 2016 r. nosi tytuł „Watykan dzisiaj”. Tam jest wszystko wyjaśnione.

Ze swojej strony dorzucę tylko jedną przypowieść która kwestię relacji chrześcijan do żydow rozstrzyga jasno i ostatecznie. Chodzi o przypowieść o nieuczciwych dzierżawcach winnicy. Zanim ją zacytuję, należy się kilka wyjaśnień.

1. Przypowieści ewangeliczne w większości przypadków mówią o relacji Boga do człowieka a nie o relacjach międzyludzkich, choć wielu kaznodziejów i wiernych ma skłonność tak je odczytywać, jak by przedstawiały wzorzec postępowania z bliźnimi. Przypowieść o synu marnotrawnym nie może być wzorcem zachowania się ojca rodziny, przypowieść o ziarnie padającym na różną glebę nie może być wzorcem dla rolnika. Któryż rolnik wysiewa na skalistą ziemię albo między ciernie?

2. Pan Jezus przyszedł przede wszystkim do Żydów, do „owiec, które poginęły z domu Izraela”, o czym świadczy bardzo dla nas bolesna odpowiedź dana kobiecie kananejskiej: „Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom” (czytaj: Niedobrze jest zabierać najwyższe dobra narodowi wybranemu, czyli żydom, a dawać byle komu.) Zbawienie miało się dokonać przez żydów.  Taki był Boży plan.

I ten Boży plan został zrealizowany przez Jezusa Chrystusa. Zbawienie dokonało się ostatecznie przez Żydów, jednak nie tak, aby „naród wybrany” pozostał narodem wybranym.

Oto wspomniana przypowieść:

Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.(Mt 21, 33-43)

Wydzierżawioną winnica jest Izrael, a gospodarzem Pan Bóg. W Starym Testamencie Lud Wybrany, Izrael, był porównywany do winnicy, a Bóg do gospodarza który ją uprawia. Gospodarz spodziewa się owoców, tymczasem ich nie ma (albo są cierpkie). Dlatego czyni starania, by zaczęła przynosić owoce albo decyduje, że przestaje sie o nią troszczyć. [komentarz do przypowieści ze str. http://zapytaj.wiara.pl/pytanie/pokaz/8509a]

W momencie, kiedy Pan Jezus opowiadał tę przypowieść można było jeszcze potraktować ja jako ostrzeżenie: Uważajcie! Zastanówcie się nad waszym postępowaniem! Jednak Żydzi nie wzięli sobie tego do serca i… stało się. Zamordowali Mesjasza.

Pan Bóg oddał winnicę w dzierżawę innym rolnikom. Czy poprzednich dzierżawców marnie wytracił, to można się spierać. Miłosierdzie Boże jest nieskończone.

 ------------------

[1] Komisja d/s Stosunków z Żydostwem Papieskiej Rady d/s Jedności Chrześcijan [!], ‹Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili› (Rm 11, 29). Riflessioni su questioni teologiche attinenti alle relazioni cattolico-ebraiche in occasione del 50o di ‹Nostra aetate› (11 XII 2015), n. 40: „La Chiesa cattolica non conduce né incoraggia alcuna missione istituzionale rivolta specificamente agli ebrei. Fermo restando questo rifiuto – per principio – di una missione istituzionale diretta agli ebrei, i cristiani sono chiamati…”. Streszczenie pt. Un nuovo contesto teologico zamieszczono w ‘L’Osservatore Romano’ 11 XII 2015, ss. 1. 4.

KOMENTARZE

 • 5* -Te Słowa są jak "kawa na ławę"
  -Niestety, wielu tego nie czyta, a do tych co czytali to nie dociera. -Są jak ślepcy. -Serdecznie pozdrawiam. -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • jak zwykle poprzekręcane
  Mat.XVI 24-26

  A on odpowiadając rzekł:Nie jestem
  posłany tylko do owiec,które
  zginęły z domu Izraelskiego.

  25.Lecz ona przystąpiwszy ,pokłonila mu się mówiąc : Panie ,tatuj mię !

  26.A on odpowiadając rzekł:
  Niedobra jest ,brać chleb dziecinny , a miotać szczeniętom ."


  "(czytaj: Niedobrze jest zabierać najwyższe dobra narodowi wybranemu, czyli żydom, a dawać byle komu.) Zbawienie miało się dokonać przez żydów. Taki był Boży plan."  Boży Plan nie dotyczy zmyślonego narodu zwanego żydami" ,którego nie ma w tekście.
 • Izrael Boży(duchowy) w miejsce wybranego narodu izraelskiego
  Biblia mówi zarówno o „Izraelu w sensie cielesnym” (1Ko 10:18), jak i o Izraelu duchowym, którego członkowie nie muszą pochodzić od Abrahama (Mt 3:9). Apostoł Paweł wykazał, że w wypadku „Izraela Bożego” przynależność do obrzezanych potomków tego patriarchy nie ma żadnego znaczenia.
  "Bo ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. 16 A nad wszystkimi, którzy będą porządnie chodzić według tej reguły postępowania — nad Izraelem Bożym — niech będzie pokój i miłosierdzie"(Gal 6:15, 16).

  Odrzucenie rodowitego Izraela na rzecz narodu duchowego, obejmującego pogan, zostało zapowiedziane już przez proroka Ozeasza; Bóg oznajmił wtedy: „Do tych, którzy nie są moim ludem, powiem: ‚Jesteście ludem moim’” (Oz 2:23; Rz 9:22-25).
  W stosownym czasie ‛Królestwo Boże zostało zabrane Żydom i dane narodowi wydającemu jego owoce’ (Mt 21:43). Oczywiście rodowici Żydzi też wchodzą w skład Izraela duchowego.

  Podczas Pięćdziesiątnicy 33 r. n.e. wyłącznie oni oraz prozelici otrzymali ducha świętego (ok. 120 osób, w tym apostołowie) i zostali ochrzczeni (ok. 3000 osób), a później zwiększyli liczbę samych wierzących mężczyzn do ok. 5000 (Dz 1:13-15; 2:41; 4:4). Ale zgodnie ze słowami Izajasza był to „tylko ostatek” wybawiony z odrzuconego narodu (Iz 10:21, 22; Rz 9:27).

  Więcej światła na tę sprawę rzucają jeszcze inne wersety. Z symbolicznego drzewa oliwnego wyłamano niektóre „naturalne gałęzie”, a w ich miejsce wszczepiono ‛dzikie’, czyli nie-Izraelitów, toteż wśród tych, którzy ‛rzeczywiście są potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy’, narodowość czy pochodzenie nie mają żadnego znaczenia (Rz 11:17-24; Gal 3:28, 29).

  „Nie wszyscy, którzy wywodzą się z Izraela, rzeczywiście są ‚Izraelem’”. „Albowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha” (Rz 2:28, 29; 9:6).

  Ponieważ rodowity Izrael nie wyłonił odpowiedniej liczby członków Izraela duchowego, Bóg „zwrócił uwagę na narody, aby z nich wziąć lud dla swego imienia” (Dz 15:14), i to o nich powiedziano: „Niegdyś nie byliście ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym” (1Pt 2:10). Apostoł Piotr odniósł do duchowego Izraela Bożego słowa wypowiedziane pierwotnie do Izraela cielesnego: „Wy jesteście ‚rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na szczególną własność’” (1Pt 2:9; Wj 19:5, 6).
 • @
  CZY NEON24 JEST PORTALEM ANTYSEMICKIM?

  Również jest napisane:

  "22 Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. 
  23 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza PRZED NADEJŚCIEM DNIA PAŃSKIEGO, DNIA WIELKIEGO I STRASZNEGO. 24 I SKŁONI SERCE OJCÓW KU SYNOM, A SERCE SYNÓW KU ICH OJCOM, ABYM NIE PRZYSZEDŁ I NIE PORAZIŁ ZIEMI [IZRAELSKIEJ] PRZEKLEŃSTWEM".

  Księga Malachiasza 3/22-24

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ml/3.php


  A także czytamy:

  "13 Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim 14 w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. 15 Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, TO CZYMŻE BĘDZIE ICH PRZYJĘCIE, JEŻELI NIE POWSTANIEM ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA? 16 Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. 

  17 JEŻELI ZAŚ NIEKTÓRE GAŁĘZIE ZOSTAŁY ODCIĘTE, A NA ICH MIEJSCE ZOSTAŁEŚ WSZCZEPIONY TY, KTÓRY BYŁEŚ DZICZKĄ OLIWNĄ, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, 18 TO NIE WYNOŚ SIĘ PONAD TE GAŁĘZIE. A JEŻELI SIĘ WYNOSISZ, [PAMIĘTAJ, ŻE] NIE TY PODTRZYMUJESZ KORZEŃ, ALE KORZEŃ CIEBIE. 
  19 Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony 20 Słusznie. ODCIĘTO JE NA SKUTEK ICH NIEWIARY, TY ZAŚ TRZYMASZ SIĘ DZIĘKI WIERZE. PRZETO SIĘ NIE PYSZNIJ, ALE TRWAJ W BOJAŹNI! 

  21 Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. 22 Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. 23 A I ONI, JEŻELI NIE BĘDĄ TRWAĆ W NIEWIERZE, ZOSTANĄ WSZCZEPIENI. BO BÓG MA MOC WSZCZEPIĆ ICH PONOWNIE. 24 Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury.

  25 Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że ZATWARDZIAŁOŚĆ DOTKNĘŁA TYLKO CZĘŚĆ IZRAELA AŻ DO CZASU, GDY WEJDZIE pełnia pogan. 26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: PRZYJDZIE Z SYJONU WYBAWICIEL, ODWRÓCI NIEPRAWOŚCI OD JAKUBA. 27 I TO BĘDZIE MOJE Z NIMI PRZYMIERZE, GDY ZGŁADZĘ ICH GRZECHY". 

  List Apostoła Pawła do Rzymian 11/13-27 Biblia Tysiąclecia

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/11.php

  To może ja przypomnę co mówi Paweł na temat izraelitów cielesnych znad rzeki Jordan:

  CZYMŻE BĘDZIE ICH PRZYJĘCIE?
  JEŻELI ZAŚ NIEKTÓRE GAŁĘZIE ZOSTAŁY ODCIĘTE...
  NIE TY PODTRZYMUJESZ KORZEŃ, ALE KORZEŃ CIEBIE. 
  A I ONI, JEŻELI NIE BĘDĄ TRWAĆ W NIEWIERZE, ZOSTANĄ WSZCZEPIENI. BO BÓG MA MOC WSZCZEPIĆ ICH PONOWNIE.
  ZATWARDZIAŁOŚĆ DOTKNĘŁA TYLKO CZĘŚĆ IZRAELA AŻ DO CZASU, GDY WEJDZIE pełnia pogan.
  PRZYJDZIE Z SYJONU WYBAWICIEL, ODWRÓCI NIEPRAWOŚCI OD JAKUBA.
  TO BĘDZIE MOJE Z NIMI PRZYMIERZE, GDY ZGŁADZĘ ICH GRZECHY!

  Proponuję tym, którzy "pogrzebali" żywcem Izrael znad rzeki Jordan, by jedenasty rozdział Listu do Rzymian oprawili i powiesili nad swoim łóżkiem!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @moher 12:52:48
  Dziękuję za pochwałę i wsparcie - b. potrzebne, co widać po komentarzach poniżej.
 • @kfakfa 14:49:25
  Co jest poprzekręcane? Cytowałem z pamięci i jak widać, sens pozostał ten sam.

  Jeśli już chcesz być takim purystą biblijnym, to powinieneś dodawać z jakiego wydania Biblii bierzesz cytaty. To nie są cytaty z oryginałów ale z tłumaczeń, a w każdym tłumaczeniu zdania Pisma św. brzmią nieco inaczej.

  "Boży Plan nie dotyczy zmyślonego narodu zwanego żydami, którego nie ma w tekście." Nie wiem, o co ci chodzi? O to, że piszę żydzi a nie Izraelici?
 • @57KerenOr 16:04:36
  "CZY NEON24 JEST PORTALEM ANTYSEMICKIM?"

  Gdzie tu widzisz antysemityzm? Nie uważam - jak insynuujesz - że się wynoszę nad żydów. Wyraźnie napisałem, że "Zbawienie dokonało się ostatecznie przez Żydów..."

  Ten sam Paweł Apostoł, którego cytujesz, napisał: Jeśli usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo (czytaj: Mojżesza), to Chrystus umarł nadaremnie (znowu cytuję z pamięci).

  Polecam tekst o. Benedykta J. Huculaka "Watykan dzisiaj" na stronie http://sacerdoshyacinthus.com/ Tam jest wszystko wyjaśnione precyzyjnie.
 • @kfakfa 14:49:25 -Zbawienie
  -Miało przyjść przez Izraelitów. -I przyszło. -Bo Izraell znaczy dzieci Boga. Kościół Powszechny, założony przez Pana Jezusa jest tym, nowym Izraelem.
 • @PiotrZW 17:28:36 -Nie przejmuj się atakami. -Niech sobie poujadają. -W końcu szatan i tak przegra
  -To normalne i przepowiedziane przez Pana Jezusa. -Lecz bramy piekielne go nie przemogąJezus mu rzekł: "Mat. 16
  17 A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie."
 • @PiotrZW 17:28:36 Paś owce, paś baranki moje;
  A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje! I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje! Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje! Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga (J 21, 15–19).
 • -Oni być może te Słowa czytałi,
  ale dalej będą jak ślepcy je przekręcać. -Ale my mamy obietnicę, bo Kościół to my. -"Lecz bramy piekielne go nie przemogą" -Głowa do góry-Pozdrawiam serdecznie kolejnego brata w Chrystusie. -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • .
  https://youtu.be/orZKrq3OkgI
 • -Wspaniały przykład jakie owoce wydaje zaufanie i posłuszeństwo woli Bożej;
  https://www.youtube.com/watch?v=ghcS0PcqP50&feature=iv&src_vid=QROJufUA96A&annotation_id=annotation_1970852791
 • @moher 20:20:16
  ---------- masz problem ::))

  https://www.youtube.com/watch?v=0oAgu1lIdWc
 • @moher 20:07:35
  Zdajesz sobie sprawe ze byly obietnice ktore nie zostaly dotrzymane?
  Wiesz o tym ze wiele proroctw dotyczacych przyjscia jezusa nie zostaly wypelnione?

  Wiesz moze o tym ze nigdy nie bylo zadnego duchowego izraela tak jak nie bylo pawla a caly ten misterny konstrukt byl niezbedny do legendowania watykanu jako globalnego kosciola jedynego praedziwego boga?

  Szeroka droga kroczysz...jest was na niej prawie dwa miliardy...i wiekszosc gotowa 'wrazie co' zlapac pod pazuche karabin i napierniczac do zmanipulowanych biedakow po drugiej stronie...tak samo skutecznie przerobionych przeciw wam jak wy przeciw nim...

  Wiesz dlaczego sie tak dzialo, dzieje i dziac bedzie?

  Bo pomimo tego ze bedziecie sie bic w piersi po stronie chrzesciajan, prawoslawia, islamu czy jakiejkolwiek innej religii ze tylko wasz bog jest prawdziwy a reszta jest robota diabla...to tak naprawde wszyscy jestescie posegregowanymi laleczkami w rekach pracownikow 'oskarzyciela'.

  Szykuje sie uczta, to ze ja czujecie w kosciach nie oznacza ze jestescie wybudzeni...
 • @eonmark 21:06:56
  Polecam post Kasiura, jeśli dobrze kojarzę, na tej samej stronie. Imienia nie pamiętam, w każdym razie pseudonim: Rzeczpospolita.

  Post pt. Przemówienie Przewodniczącego „Klubu Syryjskiego w Polsce”.

  Czytamy tam m.in. "W Syrii krzyżują się różne interesy wielu państw: USA, Arabii Saudyjskiej, Izraela, Kataru, Turcji i innych. Im więcej zbrojnych band terrorystycznych oraz zamieszania w moim kraju, tym łatwiej będzie zachodnim państwom podejmującym interwencję podzielić nasz kraj na małe państewka. To, co ludzie słyszą o sytuacji w Syrii niewiele ma wspólnego z prawdą. (…) Twierdzono (...), że trzeba chronić rzekomo prześladowanych syryjskich chrześcijan. To manipulacja – przecież tam są wszyscy Syryjczycy prześladowani przez to tzw. Państwo Islamskie i przez ponad 300 obcych organizacji terrorystycznych . (..) Ci, co są zmuszeni do ucieczki, uciekają (…) przed bandami wahhabickich terrorystów (...). Nie ma znaczenia, w co uciekający uchodźcy wierzą albo nie wierzą. Każdemu, kto nie popiera terrorystów, na terenach przez nich zajętych grozi okrutna śmierć."

  Zapewniam, że podobnie było we wszystkich tzw. wojnach religijnych, łącznie z wojną trzydziestoletnią. Krzyżowały się interesy wielu państw, wielu możnych i wielu grup społecznych, religia była tylko sztandarem, doczepioną etykietą. Przypominam wojnę trzydziestoletnią, gdyż niedawno z zaskoczeniem stwierdziłem, że sporo grupa walczących dowódców bez duchowych problemów zmieniała strony walk, gdy chodziło o własny interes.
 • @eonmark 21:06:56Szykuje sie uczta, to ze ja czujecie w kosciach nie oznacza ze jestescie wybudzeni..."
  -Grunt to, ze Ty jesteś wybudzony. -Szykujesz się do "uczty"?
 • @PiotrZW 21:28:28
  Ukraina oraz syria bedaca posrednim nastepstwem lancuchowej reakcji ruchow rewolucyjnych w krajach arabskich w duzym uposzczeniu sa niezbednymi posunieciami majacymi spelnic zadanie zbierania sil rosjii oraz jej sprzymierzencow ktore beda mialy wypelnic biblijne proroctwo napasci na wielka nierzadnice doprowadzajac ostatecznie do upadku gospodarek.
  Rownolegle spadki rubla oraz cen ropy stanowia wymowke 'wojennej moralnosci' dla rosji ktora pcha tam swoje lapy z newypowiedziana wymowka dbania o wlasne interesy.
  To dlatego rosja ma nienawidziec wn...bo daje ona sile zachodowi i knuje przeciwko drugiemu eksporterowi na swiat.
  Oczywiscie, wszystko jest ustawione po kazdej ze stron ktore naleza do jednego syndykatu.
  A dwie kolumny, tkzw. Blizniakow wykorzystaja jako silne podloze swiatopogladowe sporu...na lini chrzscijanstwo -slonce oraz wenus w parze z ksiezycem tworzacym moonster...
 • @PiotrZW 21:28:28stwierdziłem, że sporo grupa walczących dowódców bez duchowych problemów zmieniała strony walk,"
  Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? [Odpowiedział Jezus:] Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. -J 18, 33b-37
 • @moher 22:04:29
  Szukaj masci zeby przewidziec na oczy w czas.
 • @PiotrZW 21:28:28
  Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. J 18, 33b-37
 • @eonmark 22:10:17 -Toś
  Ty już namaszczony! -Świetnie się musisz czuć, jako taki. -Nic, tylko pozazdrościć.
 • @moher 22:14:05
  Widzisz jezusa jak biega z kalachem bronic 'swojego podworka' w jerozolimie?
 • @eonmark 22:21:15 Jak już to "Jezusa"
  -Wypada mieć odrobinkę przyzwoitości.
 • @moher 22:29:05
  Jezeli widzisz zeby biegal z bronia bic sie o podworko to deklarujac ze wrazie co bys tak zrobil nasladujesz tylkonswojego idola, jezeli jednak jezus nie wzialby udzialu w nawalance z bronia w reku to jego krolestwo nie jes twoim krolestwem, dla ciebie tam wstepu raczej nie bedzie bo 'walczyles' o marnosci na marnosci padole bedac kompletnie uwiklany w iluzje a deklarujac butnie milosc slowami do swgo idola.
  Pomyslec, tyle grzechow na raz.
  Tyle slrzecznosci.
  Szeroka droga pelna zaklamanych konformistow wyznajacych idola ustami podaza gesiego jeden glupi za jeszcze glupszym.
 • @fan-wolności 22:34:31
  Oddali rozumy na wstepie w zamian za glupote oraz pyche ktore ostentacyjnie kamufluja zaklamana ale prostacka skromnoscia.
 • @eonmark 22:45:49
  -Poprzez te insynuacje sprowadziliście dyskusję do rynsztoka. -Do widzenia!
 • @moher 22:52:05
  //-Poprzez te insynuacje sprowadziliście dyskusję do rynsztoka.//

  Gdybys odpowiedzial na zadane przezemnie pytanie udowodnilbym ze rynsztok to poziom stanu twojego ducha.
  Uciekajac z podwinietym ogonem przed prosta odpowiedzia, uciekasz przed samym soba.
  Cos tobie uzmyslawiam niewolniku klamstwa.
 • Patrząc na...
  nazwiska w POlscie i na świecie, w POlityce ale i (a może nawet głównie) finansach, to....

  "niezbyt ICH wytracił" :(
 • @PiotrZW 17:55:00
  Wyraźnie napisałem, że "Zbawienie dokonało się ostatecznie przez Żydów..."
  //

  Źle napisałeś, bo zbawienie NIE dokonało się przez Żydów, ani żydów!!!

  Nie musisz wierzyć w to co napisano, ale powinieneś jako uczciwy człowiek mówić zgodne z Biblia!!!
  Bo każdy kto mówi (jak KRK) sprzeczniez z Biblia o Biblii jest kłamcą!
 • @via vitae 15:20:55
  //.W stosownym czasie ‛Królestwo Boże zostało zabrane Żydom i dane narodowi wydającemu jego owoce’ ..//...o jaki naród tu chodzi ? nawet przyjmując to jako jakąś metaforę czyli ,że to wszyscy chrześcijanie , a tych pod różnymi szyldami bo tylko odmian protestantyzmu jest ponad 300 , trudno przyrównać do jakiejś przez samego Boga wybranej wspólnoty bo przecież każda z tych grup ma swoje własne ziemskie interesy czyli nic nikomu nie zostało zabrane ani też dane , t zn pomijam tu jakieś materialne walory jakie mogły w ramach religijnych sporów zmieniać właścicieli
 • @Bara-bar 10:00:10
  Miałem na myśli, że "filarami Kościoła" są apostołowie - wszyscy żydzi.
 • @puuuq 10:00:40
  "...o jaki naród tu chodzi?"

  Chodzi o Kościół.
 • @PiotrZW 10:29:35
  który kościół by tych nawet w kategorii "katolicki" jest przynajmniej kilka np greko - katolicy czy staro - katolicy czy wreszcie rzymsko - katolicki , poza tym skąd pewność ,że cerkiew jako spadkobierca obrządku dawnego Bizancjum nie jest bliższa "myśli pawłowej" czyli skoro istnieją kultowe różnice w samych kościołach katolickich , to jak tu można w ogóle szukać jakieś "właściwej" wspólnoty wyznaniowej , pod którą można by podciągnąć ten nowo "wybrany naród "?
 • @puuuq 11:05:05
  Pomijajac nawet ze pawel nigdy nie istnial poza ideologiczna podstawa niezbedno do powstania religii ktorymi zagospodarowano 'owieczki' dosc jasnym jest ze tresc biblijna wyraznie mowi o fizycznym izraelu.
  Pawel mial polesc do zeswiedczonych emigrantow bedacych czesto potomkami rozproszonych izraelitow.
  Opatrzono ich nazwa zagubione owce z domu izraela nie bez powodu tak jak nie bez powodu autor ewangelii wlozyl w usta jezusa kwestie o tym ze poganie to psy nierowne wybranemu narodowi.
 • @eonmark 11:15:52
  niepotrzebnie eliminujesz tego Pawła bo przecież bez niego nie powstałoby nigdy chrześcijaństwo jako zupełnie nowa religia , wg tej tezy ktoś inny czy nawet jakaś grupa ludzi musiałaby stać za tymi 13 listami , generalnie dzisiaj to nie ma znaczenia ale wprowadza zbędny zamęt , poza tym , jak wiemy ta misja Pawła wśród swoich czyli żydów nie powiodła się zaś o pełnym sukcesie samej idei , po szeregu perturbacjach i wewnętrznych sporach , można mówić dopiero po 300 latach czyli trudno tu przyjąć jakiś kontrolowany proces , tym bardziej ,że nigdy nawet wśród samych wyznawców Jezusa nie było jedności , tak jak jej niema w żadnej innej religii , wg mnie , każda religia to tylko rodzaj politycznej formy wpływu , stąd od zawsze zwykła rywalizacja o sympatyków
 • @puuuq 11:39:05
  Pawel nigdy nie istnial, jest tylko niezbednym konstruktem literackim ktory mial spaiac oraz uwiarygadniac zamerzone cele.
  Tak mocno zostal zakodowany w zbiorowa swiadomosc ze glosy o tym ze nie istnial traktowane sa jak fantasy albo wishfull thinking przeciwnikow kosciola.
  Analiza pisma oraz zrodel pozabiblijnych udawadniaja taka teze.

  Z drugiej strony nie wymagam zebys przestal sobie w jego realne historyczne istniene wierzyc.
  Dzieci zaprogramowane na wiare w istniene mikolaja tez przezywaja szok i nie chca wierzyc ze nie ma tego ktorego nieraz widzialy a o ktorym przez dluga czesc ich mlodego zycia istnieniu zapewniali ich ci ktorym ufaja rodzice.
 • @eonmark 12:55:19
  //... nie wymagam zebys przestal sobie w jego realne historyczne istniene wierzyc..//.....nie chodzi o wiarę , wprost przeciwnie bo o zachowanie elementarnej racjonalności ,podstawy nowej religii oparto o wydarzenia związane z życiem i nauczaniem Jezusa , przy czym ta wiedza została spisana po kilku dekadach i już samo to nie jest pewne , i teraz jeszcze ktoś miałby wymyślać czyli gmatwać wystarczająco niepewne przekazy wprowadzając "na scenę " jakąś fikcyjną postać , ale nawet gdyby taki zabieg miał miejsce , to czemu wprowadzono całą tę opowieść w "dziejach apostolskich " gdzie Paweł wchodzi w konflikt z tymi co Jezusa znali osobiście ? a później cały ten tekst jest uznany za natchniony ?czy ten kombinator nie wymyśliłby lepszej dla samego Pawła narracji ? to już bardziej prawdopodobna jest wersja ,że mógł być jakimś agentem Sanhedrynu z zadaniem skłócenia członków sekty Jakuba , w każdym razie wszystko to działo się w doraźnym interesie wtedy żyjących i nikt tam nie przewidywał ,że te ich tam wtedy "wyznaniowe spory" nie tylko przetrwają ale zrobią nawet światową karierę
 • @
  Jeden (nie jedyny) najbardziej zakłamany wers z Biblii:

  ''Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Żydów.'' (Jan.4:22)

  ''εκ tōn ioudaiōn'' NIE znaczy 'z żydów', ani nie znaczy 'od żydów'!!!
  O żydach nie ma w Biblii, ponieważ wtedy żydów nie było! Nie było nawet takiego słowa jak żyd!!!

  Co znnaczy ''εκ tōn ioudaiōn'' każdy dziś może sprawdzić w interlinearnych, a oprócz tego zawsze i każdy z nas POWINNIEN zwrócić się do Pana Jezusa o zrozumienie Jego nauki!!!

  Zbawienie NIE jest od żydów!!!

  Żydzi jak każdy z nas potrzebują zbawienia (Zbawiciela), z tym, że ci biedni oszukani przez swych teologów-rabinow wogole Bogu nie wierzą, lecz rabinom wierzą i tak też zatruli religie chrześcijańskie!!!

  Katolicy NIE Bogu wierzą, lecz rabinowi watykańskiemu zwącemu siebie papieżem-ojcem swietym, czyli Bogiem!!!

  Bezczelny facio siedzący w watykanie nazywa siebie tak jak Pan Jezus ZABRONIŁ!

  Zbawienie jest TYLKO w Panu Jezusie i nie od żydów się bierze!!

  Z Judei przyszło, bo z Judei przyszedł Pan Jezus!!!
 • @puuuq 15:15:53
  Chwile po 'smierci jezusa' pawel jest juz wielkim oficerem religijnym przesladujacym chrzwscijan kiedy stefan staje sie meczennikiem...
  Ale jeszcze chwilke wczesniej, kiedy jezus elektryzowal swoimi przemowieniami i zbieral na nich tlumy w calym regionie, pawla wogole nie bylo.
  Nima go tam, siedzial gdzies pod krzakiem i nagle stal sie wielkim gnebicielem.
  Kiedy to zdarzyl zbudowac swoja legende wielkiego przesladowcy nasladowcow jezusa aaa?

  Nie ma o nim zadnych historycznych zapiskow z tego okresu a ponoc goscili go na audiencjach krolowie.

  Swiadek jezusa ktory nie wiedzial nic osobiscie o ukrzyzowaniu swego pana?

  Zadnego historycznego swiadectwa w pismach rabinicznych ze jeden z przodujacych uczniow sanhedrynu skrecil o 180 stopni wyooal sie na tradycje i zaczal balwochwalczy proceder odwodzenia zydow od obrzezywania sie czy swietosci szabatu?

  Pozatym, czy on wogole studiowal u zydowskich rabinow?
  Facet cytuje tylko greke z septuaginty.
  Jakim cudem bedac mlodym czlowiekiem dostal robote u ortodoksyjnych rabinow w jerozolimie w dodatku bedac obywatelem rzymu?
  Skoro byl takim zacieklym tepicielem nasladowcow jezusa to dlaczego nie dorwal sie do apostolow, glownych liderow ruchu, ktorzy dalej po smierci stefana pozostawieni zostali w spokoju tak by mogli sobie glosic dobra nowine?

  Aaa?

  : )))

  Czy sanhedryn mial wladze zlecac sciganie herezji religijnej w damaszku gdzie pawelek rzekomo jadac scigac plotki doznal przemiany?

  Malo wiesz puuuq.
  To tylko czubek gory lodowej.
  Pawel jest zrobionym charakterem literackim niezbednym w okreslonych celach.
  Niespojnosc jego charakteru oraz historii jest rowniez celowym zabiegiem wymierzonym w...swiadomosc czytelnika i jego pragnienie prawdy lub iluzji.
 • @57KerenOr 16:04:36
  Kerenie, a ty znów o atysemityzmie???


  Kiedy się ockniesz??? Żydzi nie byli, nie są i nigdy nie będą narodem wybranym, narodem który mamy wielbić!!!

  Ani Maryja nie jest do wielbienia, ani żydzi nie są! Pan Jezus też żydem NIE BYŁ, NIE jest i NIGDY nie będzie!!!


  Używanie słowa 'antysemityzm' jest fałszywe, bo semitami są też palestyncycy, a ich nie bronisz Kerenie!!! Prawda???

  A dlaczego tych semitow nie bronisz, lecz w ich wypadku jesteś antysemitą?

  ***

  Zadam ci wprost pytanie, czy jestes Żydem? Czy twoją żona jest Żydówka?

  Bo jeśli nie, to w imię czego głosisz żydowskie baśnie o semityzmie i antysemityzmie???
  A jeśli ona jest, to się uwolnij z jej szponów!


  W Biblii jak doskonale wiesz, nie ma o semitach, ani tym bardziej o żydach!!!

  Jest o Izraelitach, o Judejczykach (czyli wierzących w Boga Biblijnego), a NIE o ŻYDACH!!!

  Czy wedle ciebie Bóg się zakochał w śniadej cerze i czarnych włosach semitow???


  Słowo antysemityzm jest POLITYCZNYM kneblem!

  Nie ma NIC, absolutnie NIC z Biblia wspólnego!!! I dlatego człowiek wierzący w Boga NIE będzie tego POLITYCZNEGO knebla używał!
 • @57KerenOr 16:04:36
  Kerenie ty nienawidzisz, znieść nie możesz przekleństw. Ja też.

  Dla mnie najgorszym przekleństwem jest kłamstwo o semityzmie i antysemityzmie!
 • @fan-wolności 19:13:16
  Musza byc jakies ciekawsze tematy, czy nie ma?
  : )
 • @eonmark 16:55:33
  wiem tyle ile można się dowiedzieć z naukowych publikacji np jednego z najwybitniejszych biblistów , zmarłego przed kilkoma laty Gezy Vermesa , nie będę dalej brnął w jakieś dalsze próby dowodzenia ,że postać Pawła jest jedną z najlepiej udokumentowanych , bo musiałbym przytaczać to wszystko co można znaleźć chociażby u tego Vermesa ,który zresztą wspomina o braku kompetencji Sanhedrynu w Damaszku , co jednak nie wyklucza ,że taka misja mogła mieć miejsce ale tylko w charakterze doradczym , w żadnym wypadku ludzie arcykapłana nie mieli na tym terenie uprawnień do jakichś siłowych rozwiązań
 • @puuuq 20:11:22
  Pawel najlepiej udokumentowany?

  : )))

  Postaraj sie i wskaz gdzie.

  Chyba ze masz na mysli biblie...wtedy jest szansa ze masz racje.

  : )))

  Czekam na zrodla tych dokumentow.
  Zobaczymy o jakiej jakosci mowisz.

  A czytasz ty pismo?

  Bo zazwyczaj pleciesz cos o 'specjalistach' tak jakbys sam nie mogl sprawdzic co jest napisane.

  Czy tobie brzmi to logicznie, realnie:

  W jednej chwili jezus zbiera tlumy na naukach, ktore wyglasza.
  Caly sanhedryn huczy nienawiscia, knuje.
  Namiestnik rzymski, drugi po cesarzu w regionie zostaje zamieszany w sprawe czlowieka ktory jeszcze przed chwila mial rozwalac stoly w wielkiej zatloczonej swiatyni i na jej dziedzincu...a pawla nie ma, nigdzie.
  Nie ma go nawet u swojego kompana lukasza w rzekomo jego ewangelii.
  Nagle, chwile po smierci jezusa pawel jest juz naczelnym przesladowca chrzescijan w izraelu.
  Goni ich i przypala niemilosiernie...wszyscy przed nim drza.
  W poltora roku pozniej pawel przechodzi niezwykla przemiane, i nagle, cale wielkie przesladowanie prowadzone przez sanhedryn...ustaje.
  Pawel musial byc jednoosobowym koszmarem dla nowego ruchu.
  Naprawde jestes taki naiwny, czy poprlstu nigdy nie czytales zrodel i zawierzasz specjalistom?
  Cos tobje powiem, co specjalisci uksztaltowali cale dwa milenia wiary chrzescijanskiej.
  Byli promowani lub zwalczani w zaleznosci od tego czy chcieli wspolpracowac czy nie.
  A wspolpracowac wiekszosc chciala bo imperia, krolestwa oraz papiestwo i jego eklerki porozsiewane po swiecie dierzyli taki stopien wladzy i zwiazanych z 'wiara w jezusa i spolke' wymiernych korzysci ze zgnialtali jak walec wszystkie niepomyslne ' specjalistyczne opinie' .
  Defakto, ogolnie rzecz biorac, taki system panowal do 17 wieku a nawet jeszcze w 19 dobrze bylo widziane zeby nie podwazac wartosciowej tradycji na ktorej wychodowano nowoczesny swiat zachodu nadajacy tonu reszcie.

  Bajaj sobie w jakiej chcesz iluzji.
 • @eonmark 20:36:43
  czyli dla Ciebie rzetelni historycy , dla których sprawy wiary nie mają znaczenia , ale znający obyczaje , uwarunkowania polityczne , systemy władzy danej epoki nie tylko z Biblii ale tez innych dostępnych dla nich źródeł nie mają znaczenia ? czy ich praca badawcza nad samymi listami , ich formą , językiem , i wreszcie treścią , przy czym Vermes przypisuje tylko osiem z nich Pawłowi też nie ma znaczenia ?to facet pół życia spędza nie tylko nad "nowym testamentem " ale też wszelkich dostępnych materiałach w różnych językach , które zna i nie potrzebuje tłumaczy , staje się tym sposobem autorytetem w tej dziedzinie i to wszystko nie ma znaczenia ? to ,że w samych ewangeliach są sprzeczności , stąd różne postrzeganie samego Jezusa , nie może prowadzić do wniosku ,że wszystko jest zmyślone , a tym bardziej główni autorzy , w tym Paweł
 • @PiotrZW 10:28:45
  //Miałem na myśli, że "filarami Kościoła" są apostołowie - wszyscy żydzi.//I słusznie- natomiast Pani BB, bardzo często sama nie wie o czym pisze; nie przejmuj sie - ona jest niereformowalna... Pozdrawiam. Helena
 • @fan-wolności 21:35:12
  tu warto pamiętać o tym jak niewielu ludzi w ogóle znało treść tych wszystkich pism ,które z czasem albo zyskały status natchnionych albo zostało odrzuconych , to elity decydowały co utrzymać , dodać albo wykreślić nawet już z tych "kanonicznych " , przecież ostatni rozdział z ewangelii św Marka jest bezapelacyjnie tekstem dodanym i to kilka stuleci po oryginale , i to wiedzą duchowni jak i świeccy historycy ,św Paweł nie jest jakimś wyjątkiem w historii religii , chociaż jednym z prekursorów bo zdołał w obrębie i na bazie jakiejś wyjściowej religii czyli wierzeń żydowskich opracować podstawy i reguły nowej , tak się dzieje do dzisiaj , nie ma w tym nic szczególnego ani złego ,w końcu każdy z nas może sobie w co tylko zechce uwierzyć albo nie
 • @puuuq 21:11:19
  //czyli dla Ciebie rzetelni historycy , dla których sprawy wiary nie mają znaczenia //

  Prosze Ciebie puuuq, opamietaj sie.

  Spojrz na historie, widzisz zeby masowo podwazano historycznosc jezusa?
  Albo pawla?
  Jaki 'szanowany' i 'zanujacy sie' historyk robiacy kariere naukowa podwaza sitnienie jezusa czy pawla?
  Podaj nazwiska tych wielkich pionierow wraz ze stanowiskami jakie pelnia.

  Dlaczego dzieje sie tak ze satanistyczne hollywood od zarania swego istnienia promuje biblijne postaci i ich historycznosc konsekwentnie?
  Dlaczego nawet cwaniacy zarabiajacy dziesiatki milionow na pisaniu ksiazek tacy jak d. brown wspieraja hstorycznosc wszystkich tych biblijnych postaci?

  Aaaaaa?

  Bo siedza w kieszeni, na paskach plac, na lasce przelozonych naukowych w trosce o swoje kariery i pozycje?

  Nie?
  To przeciez nie moze tak wygladac, no nie?
  A co by bylo z wigilia i swietami wogole, jaki wplyw mialoby to na gospodarke?
  Cio z koscilami, datkami na msze, chrzcinami, slubami, pogrzebami, koinda, gruntami koscielnymi, nieruchomosciami, bankami, co z odznaczeniami, co z radiem maryja, z miejscami kultu i pielgrzymakami, co z dewocjonaliami i handele, co z biblia w sadach, co z wielkanocnym czczeniem baiblonskiej plodnosci, co z odwiedzinami moznych w palacu papieza, co z coniedzielnymi mszami i machaniem ojczulka z okna w rzymie, co z watykanem i cala administracja, co z globalnym show?

  TO JEST KONSTRUKCJA NOSNA CALEJ ZACHODNIEJ KULTURY ktora WIEDZIE PRYM W swiecie i przyniosla mu obecna globalizacje i ty myslisz ze taki system z 2000 lat 'tradycji' pozwala sobie na to by jej bruzdzic na poziomie naukowym, z aprobata dziekanow i innych wysokiej jakosci pracownikow naukowych?

  Jestes slepy i gluchy, w dodatku niedouczony a wiedza jest teraz tania jak nigdy.

  spuscic to wszystko w kiblu bo jakiemus frajerowi zachciewa sie podwazac 'prawdy historyczne' na ktorych opiera sie caly system?

  : )))

  I tak wlasnie on upadnie.
  Po to zostal stowrzony.

  A teraz poprosze o to zebys podal zrodla historyczne poza biblijne potwierdzajace historcznosc pawla.

  Wszystkiego na tacy tobie dawac nie bede.
 • @fan-wolności 21:35:12
  //. Bo co to za trudność dla szatana dopisać coś do PŚ przed wiekami,//

  Skad pewnosc ile dopisal?
  Moze dopisal wiekszosc, albo wszystko?

  Znalazles pawla sprzecznym a nie dostrzegasz jezusa?

  Slabo, slabiutko.
 • @puuuq 21:11:19
  http://i.imgur.com/r8C4YYY.jpg

  Zrobili horusa, mojzesza, budde, dionizosa, jezusa, pawla, mahometa...
  Wymyslili wielkie przesladowania, i wrobili nerona.
  Z zydow zrobili winnych smierci nieistniejacej w takiej formie jak opisywanej w biblii postaci.
  Zrobili wiele rzeczy bo mogli, bo to latwiejsze niz sie wydaje i mieli motyw.
 • @eonmark 22:36:05
  //... wiedza jest teraz tania jak nigdy....//............no jasne , szczególnie ta internetowa , gdzie każdy może pisać wszystko , to ,że nie ma poza "nowym testamentem " żadnych innych wzmianek o Pawle w innych źródłach jest proste jak "budowa cepa " bo gdy żył nic nie znaczył , albo przynajmniej nie było żadnej potrzeby by o nim zachować jakąś pamięć , kto niby miałby wtedy pisać o jakimś żydzie usiłującym zmieniać prawo mojżeszowe ,takich ludzi się likwiduje albo w najlepszym razie zmusza do wyjazdu ,to samo w innych miejscach gdzie się pojawiał , tym bardziej ,że wszędzie ta nowa sekta miała problemy , chyba jest jasne ,że skoro te jego listy są najwcześniejszymi tekstami chrześcijańskimi , to musiały być szczegolnie chronione bo stanowią jakiś zarys planu budowy tej nowej religii , datuje się te listy jeszcze na lata 52-60 , czyli nawet gdyby napisał je ktoś inny , to jakie ma to znaczenia dla dalszych ich losów czyli przejęcia ich do t zw kanonu i w ogóle do kariery chrześcijaństwa , a jak wszystkim wiadomo te listy są kluczowe czyli ktoś je wtedy napisał , czy to do Ciebie dociera ? a skoro ktoś je musiał napisać , to tylko dziecko może przyjąć ,że nie mógł to być Paweł :)))).......a tę Twoją "wiedzę " z tej tacy , to możesz sobie darować , albo przynajmniej "zaserwować " komuś innemu , "głodnych " rewelacji w sieci nie brakuje :)))
 • @puuuq 23:46:45
  ////... wiedza jest teraz tania jak nigdy....//............no jasne , szczególnie ta internetowa , gdzie każdy może pisać wszystko//

  Kiedys dostep do wiedzy mialy scisle elity zwiazane z dworem krolewskim, moznymi panami z wlosciami, oraz skrybowie duchowni i swieccy.
  W sumie waska grupa ludzi.

  Obecnie ludzie maja dostep do bibliotek uniwersyteckich, bibliotek miejskich, wiejskich i obwoznych.
  Mozesz skorzystac z internetowych wersji bibliotecznych pozycji.
  Sa sympozja, muzea, kwartalniki naukowe, szeroko dostepne szkoly oraz uczelnie wyzsze.
  Sa programy publicystyczne oraz specjalistyczne fora internetowe.
  Sa tez blogi, oraz fachowe portale.
  Malo czy zle?

  WIdac mierzysz wszystko swoja miara, nie kazdy bowiem szuka wiedzy tylko w internecie.
  W zeszlym tygodniu przeczytalem dwie ksiazki, jedna z nich poraz trzeci.
 • @fan-wolności 00:05:50
  //...To doskonały sposób szerzenia wiedzy i poznawania Prawdy...//.....co jednak nie znaczy ,że cały dorobek rzeszy historyków ,zawartych w książkach należy wyrzucić na śmietnik bo teraz dopiero w sieci jacyś "myśliciele " ujawnią całą prawdę o wszystkim , poza tym co masz na myśli pisząc ,że "za sprawą techniki rozwinie się prawdziwa wiedza" , bo to z kolei sugeruje ,że jak dotąd wiedza nie jest prawdziwa ,w takim razie wiedza o czym nie jest prawdziwa ? bo jeśli chodzi Ci o wiadomości "biblijne" , to żadna technika nie zdoła ich wyjaśnić czyli muszą pozostać na zawsze do uwierzenia , chyba ,że założymy ,że jednak kiedyś człowiek zdoła wymyślić sposób na powrót do przeszłości , na co jakoś za bardzo nie liczę ale jak najbardziej przyszłym pokoleniom życzę :)))
 • @puuuq 23:46:45
  //to ,że nie ma poza "nowym testamentem " żadnych innych wzmianek o Pawle w innych źródłach jest proste jak "budowa cepa " bo gdy żył nic nie znaczył , albo przynajmniej nie było żadnej potrzeby by o nim zachować jakąś pamięć //

  Ahhh, czyli jednak niema zadnych historycznych dowodow na istnienie pawla poza 'jego wlasnymi listami' i trzema ojcami apostolskimi ktorzy nie widzieli pawla na oczy bo zyli juz po nim.
  Polikarp prawdopodobnie zostal zmyslony na potrzebe uwiarygodnienia pawla chociaz z poslizgiem kilkudziesieciu lat jakie dziela jego tekst a smierc pawla, klemens aleksandryjski to juz koncowka 2 wieku czyli jakies 150 lat po smierci pawla, a ignacy antiochenski urodzil albo w 35 roku albo w 50 albo w 98 ale zmarl w 108 : )))
  Ale podejrzewa sie ze jego listy to pseudoepigrafy z 3 wieku...

  Pozniej nic do 4 wieku...
  Tak jest z historia wczesnego chrzescijanstwa...
  Zostala rozdmuchana w 4 wieku i zbieglo sie to dziwnie z oficjalna zmiana polityczna w cesarstwie rzymskim ktore umiejetnie przeprowadzilo transformacje w kierunku przyszlej globalizacji zanim upasc mial stary niesprawdzajacy sie na oczekiwana skale system.
  Chodzilo o unifikacje wiec potrzeba bylo religii ktora bedzie spajala wszystkie potencjaly etniczne i kulturowe nie tylko w ropadajacym sie cesarstwie rzymskim ale roweniez dalej poza jego rozdmuchanymi militarnie granicami.

  Pawel byl niezbedny do przeprowadzenia transformacji ultra ortodoksyjnego judaizmu w nowa, otwarta dla 'wszystkich chetnych' formule unifikujaca europe, pozniej mozliwa reszte swiata...
  Nagle obrzezanie okazalo sie 'pase' a szabat niemodny...izrale fizyczny musial odejsc w nielaske bo trudno nazywac stare miasto rzym, oraz zhlelenizowane jego terytorium ziemia obiecana patriarchom izraela, wiec pojawila sie potrzeba 'duchowego izraela'...
  Zeby jednak to wszystko zrealizowac, potrzebny byl 'the man' od tudnych zadan...takich zawsze mozna gdzies znalezc, ale najlatwiej jest ich poprostu stworzyc...i nie chodzi o puder, kupione media i wytresowany w gadce kukielek, tylko postac jak z kreskowki, ktor isteniej tylko z nazwy, z podpisu pod zfabrykowanym programem wycelowanym pod 'ujarzmienienie' nie tylko roznych narodow ale calych regionow a docelowo calego starego swiata, kolebke nowoczensej cywilizacji ludzkiej.
  Tak tez powkladano w usta tego prototypa, nie pierwszego w historii, zasady ze niewolnik ma byc posluszny wladzy, bo ta pochodzi od stworcy, niewolnik ma szanowac i wynagradzac 'mistrzow' , 'ojcow' ' nauczycieli' ktorzy skromnie nie smieli nawet pomyslec o wywyzszaniu sie poza wielka rodzine nasladowcow zbawiciela znad jordanu...

  Historyjka potoczyla sie jak wiemy, clay swiat stoi u stop 'wielkich budowniczych' ktorzy wylezli z sumeru i egiptu z niejedna odslona tych samych zakamuflowanych astralnych kultow, pieczeci okultystycznej- tajemnej wiedzy o czlowieku i prawach rzadzacych wszechswiatem...


  Powiedz jakim cudem, skoro listy sa najstarsze, i pochodza z lat 60 pierwszego wieku, ewangelie ktore sa starsze o ok. 30 nie wspominaja ani slowa o wielkim 13 apostole?

  Teraz tak, trzyma sie tobie kupy, ze jezus bedac na ziemi zapomnial o namaszczeniu wielkiego trzynastego ( nie mylic z sekta sportretowana mimo chodem w nikodemie dyzmie ) musial sie cofnac zza swiatow i wydac polecenia pawlowi o ktorych pojeciu nie mieli jego najblizsi ktorzy towarzyszyli mu nie tylko duchem ale i cialem podczas jego ziemskiej misji nauczania a pozniej proby>
  Polecenia ktore diematralnie zmienialy to o czym mowil jezus.
  Mistrz mowil ze przyszedl wypelnic prawo a pawel zniesc...!!!

  : )))

  Jezus przyszedl do zagubionych owiec z domu izraela i ostrzegal zeby omijac pogan, a pawel natchniony duchem rzekomo jezusa, odwrocil nakaz dany uczniom przez zywego nauczyciela.

  Dlaczego pawel nie spotkal sie ani z maria ani z janem?

  Ktos te teksty napisal a tym kims byli skrybowie, piszacy w grece a nie po hebrajsku.
  Zrobili robote na zamowienie, stworzyli podwaliny literackie pod nowe uklepywanie umyslow owieczek.
  Nic z historii pawla nie trzyema sie kupy, ani fakty historyczne, ani geograficzne, ani morlana postawa, a wlasciwie jej brak, w zamian, ten wielowarstwowy zamet byl niezbedny dla nowo powstajacego projektu ktory zaczal sie w rzymie, w jezyku greckim i tam powstala centrala na swiat, jest nia do dzisiaj.

  Dorosnij troche intelektualnie, nie chce mi sie ciebie nianczyc, na siel tobie smoczka wyrywac nie bede.
 • @fan-wolności 23:39:26
  //Chrystusa kwestionujesz? Na jakiej podstawie?//

  Po pierwsze co wielkiego zrobil jezus?

  Umarl za grzechy wszystkich?

  Jakie grzechy?
  Pierworodny?
  Jest napisane w st ze grzechy rodzicow nie beda rzutowaly na dzieci.
  Wiec grzech pierworodny nie istnieje.
  Jakie wiec grzechy jezus rzekomo zbawil?

  Pozatym, umarl czy nie?

  Jezeli umarl po to by wstac po niecalych trzech dobach, to zyje, wiec nie umarl tylko przymknal powieki na...nie wiem, miliardowa czesc trylionowej nanosekundy ktora i tak nie ma znaczenia bo jest nieskonczena liczba w jego zyciu.
  :))))

  Mowil ze zycie na ziemi to marnosc, iluzja, ze trzeba je nienawidzic...
  Wiec gdzie tutaj poswiecenie?
  Jak gnijesz w wiezieniu to nie placzesz przed wspolwiezniami ze zaraz poswiecisz sie dla reszty wychodzac poza mury lochu i zostawiajac reszte w nadzieji ze dotrzymasz slowa i wricisz jeszcze za zycia przynajmniej niektorych...

  : )))

  No wlasnie, jezus klamal, obiecywal ze niktorrzy z jemu wspolobecnych nie pomra zanim wroci...moze gdzies sie jacys surwiwalowcy uchowali przez te ostatnie 2 milenia?

  Nie wiem, jak myslisz?

  Jezus klamal kiedy mowil ze jezeli sam o sobie dawalby siwadectow to nie jest ono prawdziwe, ale kto inny je daje, ale pozniej zmienil zdanie...

  W dodatku ten co za nim poreczal, na koniec sam sie juz pytal czy jezus jest tym zbawicielem, czy nie...

  : )))

  Zgodnie z zapowiedziami w st, mesjasz mila jesc smietane i miod, a jezus gustowal w rybach i winie...

  Oszukal swoich uczniow, kiedy wyslal ich na siweto mowiac ze on sie tam nie wybiera, znowu zmienil zdanie.

  Anjbardziej demoniczne jest to ze jezus nauczal w ukryciu i na osobnosci nauczal bez zadnych parabol swoich wybrancow, a pozniej na 'procesie' zaprzeczyl jakoby taki proceder mial miejsce...

  Ile to juz klamstw z ust literackiego idola?

  Powtarzal ze kto bedzie chcial zachowac zycie ten je straci , musial sobie wykrakac swoja przyszlosc, bo co na niego nastawali, ciagle podwijal nogi za pas...w koncu jednak rozsadaek wzial gore i postanowil sie poddac...woli ojca...ale chociaz nauczajac i moralizujac masy, strofujac ich tepote, i bezwzglednie zostawiajac je w nieswiadomosci tak by wypelnily sie proroctwa o tym ze nic nie beda rozumieli, sam biedny pogubil sie na koniec, i juz nie wiedzial czy ojciec go opuscil, czy nie, czy wogole powinien opuszczac to gnijace parchate wiezeinie, czy napic sie tego zacieru...

  Gdyby mi ktos nie powiedzial imienia tego nauczyciela, a tylko opowiedzial cala historie pomyslalby ze to klasyczny przyklad guru sekty, ktory gubu sie we wlasnych odmetach...

  No ale to jezus, slonce swiata, wielki 13, ten ktorego nalezy spozywac, ktory potrafi zagrozic scieciem glowy, ale kocha wszystkich i pragnie dobra dla...nie, wroc...nie wszystkich, tylko okreslonej liczby, dokaldnie wyliczonej a niezbednej do wybudowania wiezy...

  : )))

  Przy takim polbogu, zwykly szarak, ktory przelyka sline ze strachu i z rozpaczy, kiedy w przyplywie niezrozumialej decyzji postanawiajac oddac zycie za innego , nieznanego mu czlowieka, blyskawicznie rozumie ze nie zobaczy juz najblizszych, ze mogl zyc, cieszyc sie dziecmi..nie wie co tak naprawde z nim bedzie, czy bedzie cokolwiek...dalej...a jednak oddaje swoje zycie...

  Ile zycie zna takich historii...?

  Religii z tego nie ma, bo monopol na to maja bogowie, ci ktorzy wiedza skad przychodza i dokad zmierzaja, tacy co to klamia, moralizuja, strofuja, a pozniej krok po kroku lamia kazdy zakaz, smiejac sie niezauwazalnym przez swiadomosc urobionego czlowieka, szalenczym smiechem.


  Bol...cierpeinie jezusa...ehhh.
  Przekreklamowane, i to kosmicznie.

  Pare godzin na krzyzu...na filipinach juz ta bariere przekorczylo paru smialkow, w niedziele na krzyz i pod gwozd, a za tydzien do roboty, bo rachunki nagla.

  Taki zwykly szarak co to ma klasterowe bole glowy przez lata, i marzy zeby umrzec a nie moze bo jest do tego calkowicie sparalizowany, czasem widzi jak dzieci przemykaja w poblizu jego lozka, albo zona ociera lze, kiedy siedzi przy lozku..ej to tylko czlowieczek, nie zbawiciel...


  Jezus to konstrukt wielkiego klamstwa...
  Teraz, nie zrozum mnie zle, ja nie jestem przeciwniekim tych wlasciwych naik ktore nalezy z bibli i nie tylko z niej wylowic...
  CO to to nie.
  Ale wiedz ze jest tak, ze cala biblia jest naszpikowana klamstwem, wlasnie po to zeby 'sprawdzic serce' czytelnika.

  Kiedy swiat upada, upadna wielkie kolumny, pociagniete jak za przycisnieciem magicznego przycisku, podminowane od samego poczatku, kamieniami wegielnymi.
  Kiedy prawda wyjdzie i dotrze do swiata, a naokolo bedzie jeszcze wieksze pieklo niz teraz...ludziom odebrana zostanie nadzieja...i wtedy okaze sie jakie serca maja ludzie, czy mysla, czy sa robotami.
  Okaze sie co jest zlotem, wiara w istnienie personifikacji slonca, czy prawdziwa milosc ktora kazdy dostal w posagu.
  Czerpac z jej energii beda ci ktorzy chca zyc w prawdzie, ktorzy beda jak pstragi, plynac wbrew nurtom rzek, naprzekor wszystkiemu co wmowil ludziom system dzialajacy na planecie od dziesiatek tysiecy lat.

  Czas transformacj globalnie indywidualnej jest tuz za rogiem.
 • @puuuq 00:28:31
  @puuuq 00:28:31
  ////...To doskonały sposób szerzenia wiedzy i poznawania Prawdy...//.....co jednak nie znaczy ,że cały dorobek rzeszy historyków ,zawartych w książkach należy wyrzucić na śmietnik bo teraz dopiero w sieci jacyś "myśliciele " ujawnią całą prawdę o wszystkim //

  Caly nie, elementy prawdy kraza w systemie od zawsze.
  Ale mniej wiecej tak to idzie.
  Po co myslisz dali nam internet.
  Wlasnie po to...
  ZEBYSMY POSKLADALI WSZYSTKTO CO POZOSTAWILI W CZASIE I PRZESTRZENI W WYRAZNY OBRAZ.

  TO sie stanie, ale uspokoje ciebie...wiekszosc przejdzie obok tego bez wzruszenia...masz takze wybor, plyniesz z nurtem, latwe i przyjemne, albo sie pomeczysz pod prad.
  Twoi specjalisci specjalnie sie specjalizowali w machaniu wioslami zgdonie z kierunkiem nurtu...ale tam po drodze sa...uskoki, progi, wielkie wodospady...sa tez mielizny, jest ocean, czyli 70 % powierzchni ziemi, 70 % wody w ciele wszechswiata ktory sklada sie w 70% z nieznanej 'ciemnej energii' wielkiego mysterium.
  W drugim kierunku, masz szczyty gor...ponoc na nich najlepiej budowac.
  Mozna w kolko krecic baczki, zaliczac cykle, zmieniac postac...
  Albo wreszcie sie odwazyc, pojsc pod prad i dolaczyc do trwalej struktury.
  Wybor nalezy do...
  Ucz sie od podobienstw, otworz serce, nie boj sie prawdy, nie boj sie myslec za siebie, ucz sie tego, wlacz o to.
  Nie jestes sam.
  ; )
 • @fan-wolności 08:06:01
  Uczepilem sie ze jezus je ryby...
  : )))

  Udajesz ze nie wiesz o co chodzi?

  : )))

  Apwel sobie zaprzeczal, klamal, niedobrze.
  Jezus klamal, nie widzisz, nie chcesz wiedziec...bo wszystko wydaje sie tobie byc ok...musi byc wiarygodny, chociaz szatan cos podopisywal do pisma, i w sumie nie wiesz gdzie i ile...

  : )))

  Za to ja jestem niewiarygodny...bo robie bledy w pisowni i pisze imiona z malej litery...

  : )))
  Jestes zwyklym fanem klamstwa, moze tylko tego jeszcze nie wiesz.
 • @eonmark 00:59:15
  //.. ewangelie ktore sa starsze o ok. 30 nie wspominaja ani slowa o wielkim 13 apostole?..//.....a po co mają wspominać , skoro ich głównym zadaniem była relacja o wydarzeniach z życia Jezusa , to nie Paweł jest obiektem kultu w religii chrześcijańskiej a jedynie jego kreatorem , chociaż jeśli przyjąć ,że autor ewangelii wg Łukasza oraz " dziejów apostolskich " to ta sama osoba , to tym bardziej nie musiał nic w swej ewangelii pisać o Pawle bo o nim napisał w innym miejscu , Ty tu zupełnie zapominasz ,że grupa ludzi związana z Pawłem miała inny pomysł na wykorzystanie wydarzeń związanych z Jezusem , bo o ile ci , którzy znali Go osobiście oraz rodzina usiłowali w kręgu samego judaizmu zachować o Nim jakąś pamięć i prawdopodobnie jakieś elementy nauki , za co zresztą stracono później Jakuba , tak Paweł zaproponował by Jezusa zrównać z Bogiem , co dla każdego pobożnego żyda było nie do przyjęcia , stąd zresztą powodzenie tej nowej religii jedynie wśród pogan , nie ma powodów by utrzymywać na siłę ,że ta idea pojawiła się dopiero po kilku stuleciach , no ale Ty jako intelektualny tytan brnij sobie dalej w tych "konspiratorów" , którzy to tu , to tam , wymyślają sobie tych wszystkich inspiratorów różnych religii a może nawet systemów politycznych ,a ci głupi ludzie zawsze te ich pomysły "łykają " ........:))))))
 • @fan-wolności 11:32:44
  dla mnie najciekawsza pod tym linkiem jest ta informacja z "talmudu babilońskiego " o Marii "układaczce włosów " , pochodzącej z żydowskiej arystokracji czyli w jakiś sposób dającej Jezusowi może nawet prawo do sukcesji tronu Izraela.Na tym wątku oparł fabułę powieści "Król Jezus " Robert Graves . Szczególnie ciekawy jest w tej powieści opis pewnego rytuału jaki dotyczył mesjasza w wersji 'esseńskiej' bo jak wiemy , różne żydowskie frakcje mały swoje własne wyobrażenia o mesjaszu , esseńczykom chodziło by mesjasz przyjął rolę "ofiarnego kozła " , przy czym rytuał wymagał by kandydata na mesjasza najpierw oszpecić i wybić mu staw biodrowy i w końcu jeden z najbliższych przyjaciół musiał go przebić mieczem czyli zabić , to nie są jakieś wymysły Gravesa ale sprawdzone przez niego w żydowskich źródłach informacje, oczywiście to wszystko nie musi mieć żadnych związków z historycznym Jezusem ale pozwala już na własne przemyślenia bo np Judasz wcale nie musiał wyjść po tej słynnej wieczerzy by zdradzić ale kupić miecz i jako jedyny w tym gronie wtajemniczony i przyjaciel ,w ramach tego rytuału osobiście zabić Jezusa ,do czego jednak nie doszło , poza tym , interesujące są pewne nawiązania w celtyckich mitach czy nawet rycerskich eposach do kulawych króli , co może mieć jakiś związek z tym dawnym rytuałem wybicia stawu biodrowego ale to tylko spekulacje
 • @eonmark 09:42:35
  Zamiast co drugie zdanie nasmiewac sie :))) ha, ha, ha, powiedz co wiesz, oswiec nas maluczkich!!!

  Napisz wprost jest tak i tak!!!

  Czlowieku ty nie podajesz zadnych faktow, ty jedynie sie nasmiewasz z tych, ktorzy wierza w Chrystusa!!!

  Alez z ciebie 'bohater wiedzacy wiecej' niz reszta!!! Jesli wiesz tak bardzo dobrze i jestes przeswiadczony, ze wiesz wiecej, rozumiesz wiecej, to dlaczego nie podzielisz sie tym co wiesz 'oswiecony' i 'wszechwiedzacy'???

  Czego sie boisz??? Czlowiek uczciwy nie boi sie!

  Podajesz liczby wyssane z palca, chcesz by ludzie domyslali sie, chcesz byc enigma, jednak w moich oczach wygladasz na pozera o wielkim, przerosnietym ego!!!

  Wygladasz tak: Patrzcie na mnie eonmarka, jaki ze mnie 'wszechwiedzacy' i nic konkretnego nigdy nie mowiacy!!!

  Masz cos do powiedzenia eonmark? to nie krepuj sie, POWIEDZ!

  My wszyscy czekamy, kiedyz wreszcie wykrztusisz z siebie ta madrosc, ktorej my maluczcy nie mamy!

  Jak na razie jestes blogerem MILCZACYM!!! Nasmiewanie sie z innych nie jest przejawem madrosci, lecz proznosci!
 • @fan-wolności 11:37:57
  Oczywiscie, rabin kaduri musi byc zatem niepodwazalnym dowodem na to ze niejaki jeuzsa sprzed dwuch tysiecy lat, opisany w biblii jest zbawicielem ludzkosci.

  Niewazne ze w samej bibli sa dowody na to ze ta postac klamie, ze nie ma grzechu pierworodnego, ze jezus jest chwiejny i pelen hipokryzji, a proroctwa ze st dotyczace przyjscia mesjasza nie zostaly przez niego wcale wypelnione.
  Kluczowy jest rabe kaduri...i jego wyznanie.

  Przypomina mi to inne przyklady obledow.
  Gdzies ktos kiedys dojrzal wizerunek matki boskiej na korze drzewa, ludzie wierzyli.
  Ktos inny slyszal glos jezusa zeby zalozyc sekte, ludzie wierzyli...

  Czlowieki sa fajne, ale baaardzo naiwne.
  Nie przykladaj tez wagi do meritum rzeczy ale skupiaja sie na duperelach.
 • @puuuq 10:30:52
  ////.. ewangelie ktore sa starsze o ok. 30 nie wspominaja ani slowa o wielkim 13 apostole?..//.....a po co mają wspominać , skoro ich głównym zadaniem była relacja o wydarzeniach z życia Jezusa , to nie Paweł jest obiektem kultu w religii chrześcijańskiej a jedynie jego kreatorem//

  Oczywiscie, po co mieli o nim wspominac?
  Przeciez byl tylko 13 apostolem wybranym przez ducha jezusa.
  Byl czlowiekiem ktory calkowicie zaprzeczal naukom mistrza jakie glosil za zycia.
  Byl czlowiekiem ktory zaprzeczal prawu zydowskiemu.
  Byl zalozycielem 'kosciolow', przyjmowanym na audiencjach u krolow, gubernatorow...
  Byl tez wczesniej wielkim gnebicielem chrzescijan, w sumie gnebil ich sam, bo jak tylko oslepilo go swiatlo, a wezowe luski wylecialy mu z oczu, przesladownaie wszystkich chrzescijan calkowicie ustalo.
  Jak to mozliwe ze jako jeydyny przesladowca, swoja droga, nie zabral sie za rekiny w jerozolimie, tylko spieszyl do damaszku rozsadzac jakas malo wazna grupke?
  Zasada jest ze skupiasz sie na liderach, i wygaszasz wraz z nimi ped formowania sie wiekszej grupy.


  : )))

  Ale jaja.

  I ty piszesz tak:

  //wymyślają sobie tych wszystkich inspiratorów różnych religii a może nawet systemów politycznych ,a ci głupi ludzie zawsze te ich pomysły "łykają " ........:))))))//


  Niestety, masz racje, glupi ludzie lykaja jak leci, im wieksze klamstwa tym szybciej i latwiej ludziom przychodzi polykanie.


  Jakim cudem pawel bedac obywatelem rzymu w zhelenizowanym swiecie stal sie wiodacym ( jedynym ) przesladowca ruchu chrzescijanskiego z ramienia ultra ortodoksyjnych zydow z jerozolimy?

  Brzmi realnie?

  Przeciez to jest glupota, ale jak widac lykasz to jak pelikan.

  : )))

  Pawel jak poczul sie zagrozony, normalnie, trzasl pelnymi portkami o swoje cztery litery, to pokazal srodkowego palca zasada moralnym, honorowi, przyzwoitosci, i zaczal skolec ze jest obywatelem rzymu.

  I teraz, uwaga, wyobraz sobie taka oto scene:
  pawel obraza arcykaplana zydowskiego czym skupia na sobie chec zemste ze strony sanhedrynu, kiedy trybun zaprowadza go do twierdzy i chce biczami wydobyc zenzania pawel zaslania sie obywatelstem rzymu.

  Teraz, ty chcesz wierzyc ze w tamtym okresie jak jakis czlowiek obrazil arcykaplana tak ze sanhedryn rzucil na takiego oskarzenie o ciezkie naruszenie prawa zydowskiego, to wystarczylo powolac sie na obywatelstwo rzymskie i juz po sprawie?
  I wszyscy wierzyli takiemu na slowo?
  Ze strachu odstepowali przed procedowaniem?

  Wiesz jaka role pelnil sanhedryn w 1 wieku i jaki stopien wspolpracy ( korupcji ) charakteryzowal imperium i lokalne wladze religijne?
  Chwile zanim jednak doszlo do darcia szat przez kaplanow i zanim jeszcze trybun probowal wydobyc wyjasnienia z batem w reku, tak ze pawel zaalarmowal go jak wazny status posiada, pawel sam w obecnosci trybuna chwalil sie swoim zydowskim pochodzeniem i urodzeniem w tarsie.

  Jezeli zatem, arcykaplan byl nominowany przez prokuratora pelniacego role nadzorcy, a tego dla danego regionu imperium wybieral cezar, to obrazajac arcykaplana, osoba taka obrazala prokuratora oraz cezara, bez wzgledu na to czy byla zydem, grekiem czy rzymianinem.
  Co wiecej, trybun zeby pelnic taka funkcje musial znac prawa panujace w imperium tym bardziej setnik...

  : )))

  Wedlug jednak schematu zaprezentowanego falszywie w biblii, kazdy obrazajacy kaplana z sanhedrynu, mogl zadeklarowac ze jest rzymskim obywatelem, i wszelkie akcje wszczete wobec takiej osoby musialy byc natychmiast wstrzymywane a cezar nie mial nic innego do roboty tylko wydawac osobiste wyroki, lub umarzac postepowanie przeciwko przyslanym mu z judeii oskarzonym 'obywatelom rzymu'...

  : )))


  Tak, puuuq, jestes nieukiem, oraz ignorantem.

  Przykro mi, ale stwierdzam fakty.
  Nie masz wiedzy, tylko opierasz sie na skrawkach strzepach jakis rozmydlonych specjalistycznych zygowin ktore od 17 suleci cementuja status qou.

  Gdybym mial wiecej czasu dzisiaj, wyjasnil bym tobie wiele, wiele inyych szczegolow dotycznacych sfabrykowanych idoli z biblii, i nie tylko z niej.
  Ale ty wiesz lepiej, jakub i dwunastu synow, jezus i dwunastu apostolow, mahomet i dwunastu immamow, wszyscy to prawdziwe, historyczne i zasluzone postaci.

  : )))
 • @Bara-bar 13:05:25
  //Podajesz liczby wyssane z palca,//

  Konkrety prosze, nie wiem do czego sie odniesc.

  : )))


  //Alez z ciebie 'bohater wiedzacy wiecej' niz reszta!!! Jesli wiesz tak bardzo dobrze i jestes przeswiadczony, ze wiesz wiecej, rozumiesz wiecej, to dlaczego nie podzielisz sie tym co wiesz 'oswiecony' i 'wszechwiedzacy'???//

  Baska, wystarcza tobie wiary by ufac ze w czasach biblijnych po jerozolimie biegaly ozywione nieboszczyki, wierzysz w gadajace osly i w to ze ludzie podrozowali we wnetrznosciach wielorybow...a brakuje tobie wiary w to ze ludzie potrafia czytac rozumiejac przenosnie, sugestie, metafore, ironie, aluzje.

  Pozatym wielokrotnie pisze wprost.

  Niemam patentu na prawde, ale rozumiem ze nie mozesz zniesc faktu ze moj poziom swiadomosci jest wrogiem twojej.
  W koncu podwazam to co tak mozlonie i agresywnie probujesz w prostacki sposob uwiarygadniac.

  Nie dziwie sie tez ze nie masz wiary w ludzki intelekt, w koncu jestesmy ponoc stworzeni tylko na obraz i podobienstwo biblijnego boga.
  Sama zreszta deklarowalas ze ludzie dla ciebie nic nie znacza, tylko bog sie liczy...jakos tak jaskrawie sprzecznie do nauk jezusa, chociaz przyznaje ze jego milosc do ludzi miala swoje granice, okreslone niezbedna liczba potrzebna do wybudowania 'wiezy'...

  ; )))

  Takze, pani 'mezalians', rozumiem twoje motywy, potrafie sobie je wyobrazic, ale nie zgadzam sie z nimi, i szczerze, gardze tym jako wstretnymi klamstwami.
  Jezeli ktos sie obraza za to ze smieje sie z rzeczy z kotrych nalezy sie smiac, zeby nie zwariowac w swiecie glupoty, to wybacz, ale jestem tylko czlowiekiem, a nawet jezus, bog-niebog, czort wie, gadal tajemniczo, dwuznacznie, metafora, uczyl nawet na osobnosci, i nie chcial oswiecic wszystkich.
  W dodatku byl klamczuszkiem.

  Hipokryzja leje sie tobie z ust Baska : )))

  Zamiast dawac ludziom tylko ryby na tacy, lepiej pomoc im zbudowac wlasna wedke, niech sami decyduja gdzie, jak i kiedy beda lowili, a takze co zrobia ze znaleziskiem.
 • @fan-wolności 17:51:22
  Pisanie z malej litery i byki ortograficzne musza byc wazniejsze niz poruszane tresci.

  Jestem pyszalkiem bo nazywam rzeczy po imieniu a zeby nie przeklinac...na naiwnosc ludzi, uzywam sarkazmu albo smieje sie prosto w twarz.

  Wslaz te dowody na istnienie jezusa, pawla...zwazymy ich jakosc.

  Czekam.
  ; )
 • @fan-wolności 18:27:49
  Znajde czas na przeczytanie dowodow ktore podasz, a pozniej postaram sie odpowiedziec.
  Nie mam czasu na pisanie esejow.

  Wiec czekam.
 • @eonmark 17:03:36
  Ty chyba w ogóle nie czytasz tego co piszą inni , tylko "z góry" zakładasz ,że muszą się mylić bo przecież Twoja analiza tekstów nie może być błędna :) czy nie możesz zrozumieć prostej sprawy , pisałem już o tym ale powtórzę , listy Pawła ( chociaż nich Ci będzie ,że to był ktoś inny , tylko po co ktoś inny ? ) to 52 -60 i tego nie da się podważyć ale nawet niech Ci będzie ,że to było jeszcze później ale już nie później niż list Klemensa do Koryntian z okolic roku 90 gdzie ten powołuje się m in na listy Pawła ( dla Ciebie niech to będzie jakiś tam X) bo to generalnie nie ma znaczenia czy te listy Pawła napisał Paweł ale ,że w ogóle je ktoś napisał , i ten ktoś jest odpowiedzialny za rozwój chrześcijaństwa , nawet uznany później za heretyka Marcjon w okolicach roku 140 chciał pozostawić jedynie listy Pawła i ewangelię Łukasza jako wystarczające dla kanonu ,Ty tu ciągle zupełnie niepotrzebnie szukasz jakichś sprzeczności w samych "dziejach apostolskich " a to wcale nie jest najważniejsze dla udowodnienia obecności Pawła lecz jego listy , i jak już tu pisałem ,że sama treść tych listów jest kluczowa a nie ich autor ,dlatego nie ma żadnych powodów by odbierać Pawłowi przyjemności ich napisania :)))
 • @puuuq 22:13:47
  Dla Ciebie moze nie miec znaczenia kto napisal listy czy dzieje albo ewnagelie ale jest to zasadniczy problem.
  Bo jezeli osoby te nie istnialy, a autorami byli skrybowie ktorzy spreparowali nieistniejace w realu charaktery ludzkie i wetchneli w nie literackie zycie to nasuwa sie szereg pytan.
  Nie przeszkadza tobie najwyrazniej rowniez cala piramida sprzecznosci niescislosci, bledow zwiazanych z tymi pismami.
  Znowu, dla innych bedzie mialo to kluczowe znaczenie na drodze ustalania prawdy.
  O nia tutaj chodzi.

  Moze byc bowiem tak, a wedlug mnie jest tak najprawdopodobniej, ze sfabrykowano wiekszosc postaci biblijnych majacych znaczne dla kultu, sfabrykowano rowniez ojcow apostolow, polikarpa, klemensa i ignacego i zrobiono to z perspektywy poczatkow 4 wieku co zbieglo sie nieprzypadkowo w czasie z 'transformacja' imperium rzymskiego w imperium chrzescijanstwa.
  Imperium potrzebowalo odswiezonej formuly jaoo zaczynu pod nowa forme zanim stara upadla a do tego celu niezbedne bylo 'legendowanie' czyli smazenie swietych pism.
  Nowa religia potrzebuje idola, meczennikow, zeby zbierac nasladowcow i rozwijac sie.
  Robiono to wedlug prostej formuly niezliczona ilosc razy na rozna skale.
  Prawda ma znaczenie puuuq i ma to do siebie ze jest spojna.
  Manipulacje ociekaja sorzecznsciami.
 • @eonmark 23:32:05
  Ps:
  /Prawda ma znaczenie puuuq i ma to do siebie ze jest spojna.
  Manipulacje ociekaja sorzecznsciami.//

  Nawet sie nie zajakniesz merytorycznie na temat podniesionych przezemnie konkretnych przykladow nielogizmow i sprzecznosci oraz nie zgodnosci z zasadami panujacymi w tamtym okresie.
  Nie zebym sie specjalnie dziwil.
  Zaden z was pod tym tematem nie wszedl w merytoryczna dyskusje.
  Wysmiewasz sie z tego ze ludzie mieliby dawac sie nabierac na podstawione ideologie a wystarczy siegnac zaledwie do 20 wieku zeby zobaczyc jak kilkadziesiat milionow niemcow nabralo sie na dogmaty wiary nazizmu a anstepne dziesiatki milionow na dogmaty komunizmu w rosji.
  A to tylko przyklady pierwsze z brzegu.
  Rozgladajac sie w czasach obecnych calkiem latwo zauwazyc jak pare miliardow ludzi nabralo sie na dogmaty ideologii ktora mozna okreslic mianem 'american dream'...dzieki prostej inzynierii psychologii mas , koncerny czerpia niewyobrazalne zyski z dazenia miliardow do urzeczywistnienia roztoczonej przed nimi wizji ktora zostalismy tak naprawde zainfekowani.
  Nie wiem czy jestes ignorantem, czy masz zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistosci...nie wykluczone ze jedno i drugie...ale z tego mozna sie wyleczyc...to dobra wiadomosc.
 • @eonmark 23:43:21
  //...Wysmiewasz sie z tego ze ludzie mieliby dawac sie nabierac na podstawione ideologie a wystarczy siegnac zaledwie do 20 wieku zeby zobaczyc jak kilkadziesiat milionow niemcow nabralo sie na dogmaty wiary nazizmu a anstepne dziesiatki milionow na dogmaty komunizmu w rosji..///......tym zdaniem demaskujesz ,że nic nie rozumiesz , nie potrafisz przeczytać ze zrozumieniem prostego komentarza ale innym z łatwością przypisujesz ignorancję i nieuctwo , bo przecież nie chodziło mi o kpinę z ludzi a z tych Twoich wyimaginowanych "konspiratorów " , stojących wg Ciebie za religiami , polityką itd i nawet za Pawłem :))))......Ty się o mnie nie martw , ale o siebie bo jakby coraz gorzej z Tobą :)))
 • @eonmark 17:16:17
  Nie pamiętam wszystkich liczb podanych przez ciebie , ale jedną pamiętam to liczba 48!!!

  Oświeć mnie biedaczkę oszukana przez.., no właśnie przez kogo jestem oszukana pyszałku???

  Mam nie wierzyć Panu Jezusowi, lecz tobie mam wierzyć?
  Wybacz, ale teraz ja się zaśmieję:)))!

  A 'mezalians' to było imię mojego psa! Jako dziecko miałam psa i nazwaliśmy go mezalians!

  Chybiłeś facet na całej linii!

  Szatan ci podpowiada, ale całkowicie źle!!!
 • @eonmark, jeszcze jedno
  Dlaczego ciebie tak BARDZO BOLI, że ja wierzę w Chrystusa?

  Coś w tym jest, że AKURAT ciebie to boli!!!
 • @Bara-bar 01:27:56
  //Oświeć mnie biedaczkę oszukana przez.., no właśnie przez kogo jestem oszukana pyszałku???//

  Przez sama siebie.

  : )))
 • @Bara-bar 01:55:11
  Mozesz wierzyc w ogrodowe krasnale, tylko jak ktos tobie powie ze to sa tylko krasnale, ogrodowe to nie mow ze kogos cos boli, oprucz ciebie.
  Zwyklych klamstw nie widzisz ale tak juz maja agresywni piewcy swoich idoli czy guru.
  Jestes basia...zaczarowana...chaldejska magia.
 • @puuuq 00:43:01
  //tym zdaniem demaskujesz ,że nic nie rozumiesz , nie potrafisz przeczytać ze zrozumieniem prostego komentarza ale innym z łatwością przypisujesz ignorancję i nieuctwo , bo przecież nie chodziło mi o kpinę z ludzi a z tych Twoich wyimaginowanych "konspiratorów " , stojących wg Ciebie za religiami , polityką itd i nawet za Pawłem :))))...//

  Nie moge z wami porozmawiac rzeczowo, bo unikacie dyskusji o poruszanych faktach , a w dodatku zarzucasz mi nie zrozumienie o czym piszesz kiedy ty nie zrozumiales mojej wypowiedzi.

  Ponizej jest wyraznie napisane ze nasmiewasz sie z MOJEJ sugestii jakoby ludzie byli naiwni wobec konspiratorow, jasnym zatem jest ze uwazasz ludzi za calkiem madrych w stopniu ktory nie pozwolilby dac sie im wpuscic w maliny przez jakich kolwiek spiskowcow tym bardziej 'wyimaginowanych'.

  Juz nawet takie podstawy musze wykladac...

  Ty jestes poprostu trolem, najzwyklejszym trolem ktory probuje nie angazujac sie uczciwie w rzeczowa dyskusje rozmieniac moje wypowiedzi na drobne coraz drobniejsze...

  : )))

  Zdemaskwani jestescie wy, bez wiedzy , unikajac dyskusji, glebszej analizy prezentowanych faktow, czepiacie sie albo duperelow o bledy ortograficzne, albo drazycie dlaczego wyoisuje imiona z malej litery, albo uciekacie bez zadnej odpowiedzi, czy w kolko powtarzacie formulki o tym ze taki a taki specjalista ma dorobek, nalezy to szanowac, bo kiedys czytalem i bylo napisane tak a tak...i wychodzi wielki klops...
  Nic nie wiecie o historii, zwyczajach realiach, ty podejrzewam, nie przeczytales nawet jednego razu pisma w calosci...

  ; )))

  Chcesz dojrzalej dyskusji, wymiany mysli na poziomie, to sie odnies konkretnie do faktow, wskaz kontrargumenty, wykaz brak logiki, niezgodnosci...
  Ogolnikowe osady typu tak raczej nie jest bo mi sie wydaje albo, bo gdzies u speca czytalem...jest kpina za co dostajesz adekwatne okreslenia.

  Wiecej czasu na gadanie ze sciana tracil nie bede.

  ; )
 • @fan-wolności 23:55:27
  Jestes niezwykle malostkowy.
  Wszystko w zyciu oceniasz po opakowaniu?
  Nie podoba sie tobie ze pisze imiona z malej litery ze robie bledy ortograficzne.
  Ok, jestem niechlujem.
  To jednak jest tak istotne ze poruszane tresci staja sje automatycznie niegodne wraz z brakami w mojej ortografii?

  Dziwnym trafem, nie wiesz co odpowiedziec na zadne z przedstawionych przezemnie punktow ktore swiadcza w naturalny sposob o wielopoziomowej strukturze klamstwa wpisujacego sie tak w nature pawla, jak jezusa i calej biblii.

  Moher uciekl przed prostym pytaniem po cichu, ty uciekasz majaczac cos pod nosem o moim 'wygladzie'...
  Znasz parabole biblijne?
  Jest tam pare adekwatnych przykladow mowiacych duzo o naturze czlowieka ktory przyklada wage do 'duperelow'...
  Ludzie lubia miec wysokie mniemanie o sobie, lubia tez afiszowac sie w przerozny sposob ze swoim ego, uwielbiaja rowniez stwarzac pozory...
  Tak jest z pisaniem imion z duzych liter.
  Kazdy chce byc 'kims znaczacym' a taki ktos wymaga szacunku ktory musi przejawiac sie w pisaniu jego imienia z duzej litery.
  Zeby ukryc to podswiadome pragnienie bedzie naturalnie obdazal wyrazami szacunku innych piszac ich imiona z duzej litery...jestesmy tacy wielcy, tacy wazni, tacy powazni.

  Kiedys cos zrozumialem i zaczelo mnie mdlic na te sloleczne schamaty gry psychologicznej...w 'dupie' mam zasady pisowni, bo to jest narzedzie a nie wartosc sama w sobie.
  Nie obchodzi mnie tez czy uslysze cos wartosciowego od bezdomnego nieszczesnika ktory smierdzi bo nie mial sie gdzie umyc od tygodnia a rzeczy przypominaja bardziej szmaty czy od wypryskanego, wypucowanego gogusia ktory nosi sie niczym paw.

  Wartosciowa rzecz jest przedmiotem uwagi.
  Pozory zostawiam dla fanow iluzji tudziez milosnikow dupereli...
 • @Bara-bar 01:27:56
  Baska ty nie nazwalas sie nigdy mezalians?
  Kiedys czytalem na jakims portalu wpisy o biblii i przysiaglbym ze to byly twoje slowa i styl wypisz wymaluj.
  Ten sam zaciety agresywny moralizatorski styl agitatorski...
 • @eonmark 07:43:58
  jaka wiedza ? czyli Ty znasz prawo mojżeszowe , niuanse frakcyjnych przepychanek w Sanhedrynie i w ogóle jego pozycję wobec rzymskich władz , znasz obyczaje , kulturę i w wszystko co ma jakiś związek z życiem żydów w czasach nas tu interesujących lepiej niż bezapelacyjne ,światowej sławy autorytety na tym "obszarze" ? bo dla nich jakoś Paweł nie jest żadnym problemem , nawet gdy są to ateiści , nikt o zdrowych zmysłach tego nie kwestionuje bo jak tu sam próbowałem Ci wyjaśnić ,że to nawet nie ma znaczenia dla kariery chrześcijaństwa bo najważniejsze są "pawłowe listy " bo one dały powody do sukcesywnej budowy nowej religii , o trolach tu lepiej nie wspominaj bo chyba najbliżej do nich masz sam ...:))))))

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930